Krakow

Kraków is the second largest in Poland

.
Kraków (also Cracow or Krakow) is situated on the Vistula River (Polish: Wisła) in the Lesser Poland region, the city dates back to the 7th century. Kraków has traditionally been one of the leading centres of Polish academic, cultural, and artistic life and is one of Poland’s most important economic hubs.

Położony nad Wisłą (Polska: Wisła) miasto w Małopolski, sięga 7. wieku. Kraków jest tradycyjnie jednym z wiodących ośrodków polskiego życia naukowego, kulturalnego i artystycznego i jest jednym z najważniejszych węzłów gospodarczych Polski.

Krakow Mapa 120 X 92 cm

Krakow mapa

Zoom:

Krakow map