Torun

Torun is one of our thousands of wall maps from our Map Store online. You can check all our options from our Wall Map named Torun

Torun options as wall map

Poster Torun
Vinyl Torun
Laminated Torun
Magnetic framed Torun
Framed for pins Torun

*Plus logo Torun . We added your logo and website in our wall map. After your order we send you via email 2-3 samples to take your final decision.


Toruń is a city in northern Poland

Toruń (German: Thorn) is a city on the Vistula River. Toruń is one of the oldest cities in Poland. The medieval old town of Toruń is the birthplace of Polish astronomer Nicolaus Copernicus. In 1997 the medieval part of the city was designated a UNESCO World Heritage Site. In 2007 the Old Town in Toruń was added to the list of Seven Wonders of Poland. Previously it was the capital of the Toruń Voivodeship and the Pomeranian Voivodeship. Now Toruń is a seat of the self-government of the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship and is one of its two capitals (together with Bydgoszcz). The cities and neighboring counties form the Bydgoszcz-Toruń twin city metropolitan area.

Toruń (niem Thorn) to miasto nad Wisłą. Toruń jest jednym z najstarszych miast w Polsce. Średniowieczna starówka Torunia jest kolebką polskiego astronoma Mikołaja Kopernika. W 1997 roku średniowieczna część miasta została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W 2007 roku Stare Miasto w Toruniu został dodany do listy siedmiu cudów Polski. Wcześniej był stolicą województwa toruńskiego i województwa pomorskiego. Teraz Toruń to siedziba samorządu w województwie kujawsko-pomorskim i jest jedną z dwóch stolic (wraz z Bydgoszczy). Miasta i sąsiednich powiatów tworzą Twin City obszaru metropolitalnego Bydgoszcz-Toruń.

Torun Mapa 120 X 92 cm

Torun mapa

Zoom:

Torum map

Choose Torun Map (smaller map: 92 cm or larger map 110 cm)

– Size: 92 cm (smaller side) –


Open new window
with 92 cm options:
Poster, Laminated, Vinyl, Framed & Magnetic


– Size: 110 cm (smaller side)


Open new window
with 110 cm options:
Poster, Laminated & Vinyl


Worldwide Free delivery on orders over € 75

Our wall map: Torun

is sent via special cardboard tubes (posters or laminated), or framed maps. Our maps are sold to individuals and companies. Worldwide delivery. Most recommended is our Laminated Veleda (write on/wipe off over map), just from 79,50 euros

You can order in our online maps store our best options for Torun Maps. From standard maps (posters), laminated maps (write on, wipe off veleda maps), to our framed maps (magnetic for magnets) or foam/cork for pins.

Our wall map: Torun

Alls our maps, including Torun, have been designed by our team of cartographers.

Delivery wall map as Torun

Maps can be delivered worldwide. Shipment takes from 2-5 days in laminated and standard maps. Framed maps takes over 7-12 days according your country. All maps are shipped from our central headquarter near Barcelona. Nowadays our clients are placed in more than 100 countries. Take note all options, from poster to magnetic framed maps, can be sent to any country of the world.

Where to buy maps as Torun

Our maps are sold exclusively in our websites. You can buy directly below here via credit card. If you prefer to order Torun via bank transfer just let us know.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail