Kielce

Kielce is one of our thousands of wall maps from our Map Store online. You can check all our options from our Wall Map named Kielce

Kielce options as wall map

Poster Kielce
Vinyl Kielce
Laminated Kielce
Magnetic framed Kielce
Framed for pins Kielce

*Plus logo Kielce . We added your logo and website in our wall map. After your order we send you via email 2-3 samples to take your final decision.


Kielce is a city in south central Poland

Kielce is also the capital city of the Świętokrzyskie Voivodeship (Holy Cross Voivodeship), previously in Kielce Voivodeship. The city is located in the middle of the Świętokrzyskie Mountains (Holy Cross Mountains), at the banks of the Silnica River, in northern part of the historical Polish province of Lesser Poland. There are several fairs and exhibitions held in Kielce throughout the year; the city and its surroundings are also known for their historic architecture, green spaces and recreational areas such as the Świętokrzyski National Park.

Kielce jest także stolicą województwa świętokrzyskiego, wcześniej w województwie kieleckim. Miasto położone jest w środkowej części Gór Świętokrzyskich, na brzegach rzeki Silnicy, w północnej części historycznej polskiej prowincji Małopolsce. Istnieje kilka targi i wystawy, które odbyły się w Kielcach w ciągu roku; Miasto i jego okolice znane są również ich historycznej architektury, zieleni i terenów rekreacyjnych, takich jak Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Kielce Mapa 120 X 92 cm

Kielce mapa

Zoom:

Kielce map

Choose Kielce Map (smaller map: 92 cm or larger map 110 cm)

– Size: 92 cm (smaller side) –


Open new window
with 92 cm options:
Poster, Laminated, Vinyl, Framed & Magnetic


– Size: 110 cm (smaller side)


Open new window
with 110 cm options:
Poster, Laminated & Vinyl


Worldwide Free delivery on orders over € 75

Our wall map: Kielce

is sent via special cardboard tubes (posters or laminated), or framed maps. Our maps are sold to individuals and companies. Worldwide delivery. Most recommended is our Laminated Veleda (write on/wipe off over map), just from 79,50 euros

You can order in our online maps store our best options for Kielce Maps. From standard maps (posters), laminated maps (write on, wipe off veleda maps), to our framed maps (magnetic for magnets) or foam/cork for pins.

Our wall map: Kielce

Alls our maps, including Kielce, have been designed by our team of cartographers.

Delivery wall map as Kielce

Maps can be delivered worldwide. Shipment takes from 2-5 days in laminated and standard maps. Framed maps takes over 7-12 days according your country. All maps are shipped from our central headquarter near Barcelona. Nowadays our clients are placed in more than 100 countries. Take note all options, from poster to magnetic framed maps, can be sent to any country of the world.

Where to buy maps as Kielce

Our maps are sold exclusively in our websites. You can buy directly below here via credit card. If you prefer to order Kielce via bank transfer just let us know.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail